Kuil-Siroop

Kuil-siroop is een schenkbare  suikerrijke vloeistof die gebruikt kan worden als toevoegmiddel bij het inkuilproces. Het hoge aandeel suikers zorgt voor een uitstekende conservering van uw kuil. De melkzuur bacteriën dragen bij aan een snelle conservering van de kuil en daarmee ook minder inkuilverliezen en hogere voederwaarde. Kuil siroop zorgt ook voor extra smakelijkheid van  het kuilgras.